Skip to main content

JACMAR AS

Jacmar AS

Velkommen til Jacmar AS
Bredholtveien 92
jacmar@jacmar.no
tlf. 900 89 437
www.jacmar.no
Org. nr. 940331668

Båtførerkurs : De som melder på fler en 5 stk er prisen kr. 1000,-
mot full pris kr. 1250,- pluss eksamen, bok lånes på skolen.
mat tas med.
Brannskole varme arbeider og resertifisering varme arbeider.
Båtskole båtførerskole og VHF-skole. SRC sertifikat.
Brannvern i hjemmet.
Brannvern i industrien.
Service på brannapparater og brannslanger.

Vi er meget fleksible på sted og tid for våre kurs.

Oversikt over kurs vi arrangerer:

Dokumentert opplæring

Stroppekurs, anhukings kurs.
Fallsikring, arbeide i høyden kurs
Lift kurs
Traverskran kurs
– Kurs SRC/VHF
– VHF-kurs
– Varme arbeider kurs.
– Brann kurs hva bør en bruke i private hjem
– Nød,utgang, evakuering industri, privat
– Kontroll av brannslanger
– Kontroll av brannapparater
– Kontroll, reparasjon og service på brannapparater og brannslanger

– Båtfører, Båtførerprøven, Båtførerkurs
– Båtførerkurs, Vestfold
– Båtførerkurs Tønsberg
– Båtførerkurs Sandefjord
– Båtførerkurs Larvik
– Båtførerkurs Horten

– Båtførerkurs Telemark
– Båttførerkurs Skien.
– Båtførerkurs Porsgrunn
– Båtførerkurs Brevik
– Båtførerkurs Akershus
– Båtførerkurs Austagder
– Båtførerkurs Buskerud
– Båtførerkurs Oslo
– Båtførerkurs Telemark
– Båtførerkurs Vestfold
– Båtførerkurs Østfold

Brann
– Brannøvelser
– Lær førstehjelp
– Førstehjelp i en brannsituasjon
– Førstehjelp
– Førstehjelpskurs
– Arrangere brannøvelse, førstehjelp, praktisk og teoretisk slokking av brann i veske og
propan. Kurset har en varighet på ca. 2 timer.
– Landbruk i Vestfold kontroll og service av brannapparater.

Stikkord:
Brannvernkurs
Industri kurs Varme og Arbeider
Bårførerbevis
Sensor SRC, VHF OG BÅTFØRER
Intensivkurs, båtfører og VHF
Varme arbeider resertifiseringskurs
Kurs Varme arbeider

ANHUKERKURS, STROPPEKURS
Anhuker kurs Norge
Anhuker kurs Vestfold
Anhuker kurs Tønsberg
Anhuker kurs Sandefjord
Anhuker kurs Horten
Anhuker kurs Larvik
Anhuker kurs Holmestrand
Anhuker kurs Stokke
Anhuker kurs Skien
Anhuker kurs Porsgrunn
Anhuker kurs Akershus
Anhuker kurs kurs Aust-Agder
Anhuker kurs Buskerud
Anhuker kurs Hedmark
Anhuker kurs Hordaland
Anhukerkurs kurs Oppland
Anhuker kurs Oslo
Anhuker kurs Telemark
Anhuker kurs Vestagder
Anhuker kurs Vestfold
Anhuker kurs Østfold

Kurs Varme Arbeider Vestfold
Kurs Varme arbeider Tønsberg
Kurs Varme Arbeider Sandefjord
Kurs varme arbeider Larvik
Kurs Varme arbeider Horten

Kurs Varme arbeider Akershus
Kurs Varme arbeider Aust-Agder
Kurs Varme arbeider Buskerud
Kurs Varme arbeider Finnmark
Kurs Varme arbeider Hedmark
Kurs Varme arbeider Hordaland
Kurs Varme arbeider Møre og Romsdal
Kurs Varme arbeider Trøndelag
Kurs Varme arbeider Nordland
Kurs Varme arbeider Oppland
Kurs Varme arbeider Oslo
Kurs Varme arbeider Rogaland
Kurs Varme arbeider Sogn og Fjordane
Kurs Varme arbeider Sør-Trøndelag
Kurs Varme arbeider Telemark, Porsgrunn, Skien.
Kurs Varme arbeider Troms
Kurs Varme arbeider Vest-Agder
Kurs Varme arbeider Vestfold, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Horten. Holmestrand, Stokke.
Kurs Varme arbeider Østfold
Kurs Varme arbeider Hele landet
Kurs Varme arbeider Østlandet

BRANNØVELSE FOR INDUSTRI, HOTELLER , INSTITUSJONER,
PRIVAT OG OFFENTLIG. KURSET INNEHOLDER OGSÅ FØRSTEHJELP.

Brannøvelse Akershus
Brannøvelse Austagder
Brannøvelse Buskerud
Brannøvelse Hedmark
Brannøvelse Hordaland
Brannøvelse Oppland
Brannøvelse Oslo
Brannøvelse Telmark
Brannøvelse Vest-Agder
Brannøvelse Vestfold
Brannøvelse Østfold

Brannøvelse
Brannøvelse Tønsberg
Brannøvelse Sandefjord
Brannøvelse Larvik
Brannøvelse Horten
Brannøvelse Holmestrand
Brannøvelse Stokke

Førstehjelpskurs Akershus
Førstehjelpskurs Austagder
Førstehjelpskurs Buskerud
Førstehjelpskurs Finnmark
Førstehjelpskurs Hedmark
Førstehjelpskurs Hordaland
Førstehjelpskurs Oppland
Førstehjelpskurs Oslo
Førstehjelpskurs Telemark
Førstehjelpskurs Vest-Agder
Førstehjelpskurs Vestfold
Førstehjelpskurs Østfold
Førstehjelpskurs Tønsberg
Førstehjelpskurs Sandefjord
Førstehjelpskurs Larvik
Førstehjelpskurs Horten
Førstehjelpskurs Holmestrand
Førstehjelpskurs Stokke

Liftutleie Vestfold
Liftutleie Sandefjord
Liftutleie Tønsberg
Liftutleie Larvik
Liftutleie Horten
Liftutleie Andebu

Varme arbeider kurs

Jacmar as
Bredholtveien 92
3160 Stokke

Mail jacmar@jacmar.no
mob. 90089437
Hjemmeside jacmar.no

Kurs varme arbeider.

NESTE KURS STOKKE
INGEN PÅMELDING FRIST.

Meget fleksibel på antall elever tid og sted.

Alle kursene inneholder praktisk brannøvelse,
slukking av propan med pulver, skum og co2.

Dette er også en fin anledning til å ha en praktisk brannøvelse for hele bedriften
hvis kurset holdes på bedriften.
Pris er 2 elever eller flere.

PRIS FULT KURS Kr. 1480,- Pr. elev.

KURS UTFØRES OGSÅ PÅ ENGELSK.
LÆREBØKER PÅ NORSK, ENGELSK OG POLSK.
EKSAMEN PÅ NORSK, ENGELSK OG POLSK.

Lift kurs, Personløfterkurs

Jacmar as
Bredholtveien 92
3160 Stokke
E mail jacmar@jacmar.no
Hjemmeside jacmar.no
Tlf. 33337161 Mob. 90089437

Lift kurs 8 timer Kr. 1480,-pr. person inklusiv opplæringsmatriell, praktisk kjøring og
bevis fra sentralregisteret.
Utfører kurs også bare for 1 person, må da betale for to.

KURS OGSÅ PÅ ENGELSK.

Lift kurs Norge
Lift kurs Vestfold
Lift kurs Østfold

LIFT KURS

Utleie av lift

Jacmar as
Bredholtveien 92
3160 Stokke
Mail jacmar@jacmar.no
Tlf. 90089437 33337161
Hjemmeside jacmar.no

Liftutleie:
Utleie av lift Dino 180 T
Dino 180 XT.
Dino 120 T
Rimlige priser Kr.970 pr dag + mva
Opplæring hvis ønskelig.
Dette er lifter som kan henge etter bil, er det ønskelig frakter vi til plassen, ved et tillegg på
kr. 650,- pr tur i området. + mva
Helgepris lørdag og søndag Kr.1600,- + MVA

Liftutleie Utleie av lift Vestfold
Liftutleie Utleie av liftTønsberg
Liftutleie Utleie av lift Sandefjord
Liftutleie Utleie av lift Stokke
Liftutleie Utleie av lift Horten
Liftutleie Utleie av lift Larvik
Liftutleie Utleie av lift Andebu

Stroppekurs, Anhuker kurs

Jacmar as
Bredholtveien 92
3160 Stokke
e mail jacmar@jacmar.no
Hjemmeside jacmar.no
Mob. 90089437

Anhukerkurs over hele landet. 8 timer Kr1180,- pr. person. inkl.opplæringsmatriell og
bevis fra Sentralregisteret.
Utfører kurs bare for en person må da betale for to.

Kursets varighet ca. 8 timer.
Lærematriell er fra Lifting & Safety Internationar A.S
ved Hans CHR. Elmholdt.

Jacmar er meget fleksibel på tid og sted. KURS OGSÅ PÅ ENGELSK
Pris pr. elev ved fullt kurs Kr.1080,-

Anhuker kurs Vestfold
Anhuker kurs Østfold

Utleie Layher stillasje

Leie av stilasje pris etter avtale.

Utleie Minigraver

Utleie av mini graver Kr. 1250 pr. dag + MVA
kobelco 1,9 tonner.

Helg lørdag og søndag KR. 1600,- + MVA

Brannvern og kontroll brannapp. og brannslanger

Jacmar as
Bredholtveien 92
3160 Stokke

Mail jacmar@jacmar.no
Tlf. 33337161 eller 90089437
Hjemmeside jacmar.no

Salg, service, kontroll av brannslukkingsapparater og brannslanger.
fylling av brannapparater kommuner industri, privathjem og lystbåter.

Traverskrankurs

Jacmar as
Bredholtveien 92
3160 Stokke

DOKUMRNTERT OPPLÆRING PÅ TRAVERSKRANER Kr. 1480,- inklusiv opplæringsmatriell
og dokumentert bevis fra sentralregistret.
utfører kurs og for en person må da betale for to. Total Kr. 2960,-

Motorsag kurs dokumentert opplæring

Dokumentert opplæring av bruk motorsag.
Kr.1180,- pr. elev sertifikat SFS.

FALLSIKRING ARBEIDE I HØYDEN

Jacmar as
Bredholtveien 92
3160 Stokke

ARBEID I HØYDEN VI BRUKER LÆREBOK FRA ANGERMAN OG GANTIC AS
DEKKER OPPLÆRINGSKRAV I HENHOLD TIL FORSKRIFTENE.
PRIS KR.1180,- PR. ELEV.
Utfører kurs også for en person, da er prisen for total Kr. Kr.2360,-
KURS OGSÅ PÅ ENGELSK.

NESTE KURS I STOKKE

Bruk av håndverktøy dokumentert opplæring

Dokumentert opplæring av håndverktøy eks. vinkelsliper.
kursbevis fra sfs. Pris Kr. 1180,- pr. elev.

Brannvernlederkurs

Jacmar as
Bredholtveien 92
3160 Stokke
Mail jacmar@jacmar.no
Hjemmeside jacmar.no
Tlf. 33337161 eller 90089437

Kurset kan avholdes på bedriften.
Varighet ca 8 timer.
Pris pr elev kr. 1600.- + Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.
Dette er en bok som brukes i det praktiske brannvernleder arbeide. ca. kr. 400,-
utfører kurs også for en person, må da betale for to Total kr.3200,-

Brannøvelser, førstehjelp

Jacmar as
Bredholtveien 92
3160 Stokke

Mail jacmar@jacmar.no
Tlf. 33337161 eller 90089437
Hjemmeside jacmar.no

Brannøvelse og førstehjelp i en brannsituasjon. Øvelsen består av en teoretisk og praktisk del.
Kursets varighet ca 2,5 timer.
Pris kr 3600.- pr. øvelse, ikke pr. elev + forbruk av 6 kg pulver kr 225.- forbruk av 5 kg Co2 kr 460.- , forbruk skum kr.225,-

Eks. på en øvelse

Veiledning/instruksjon i bruk av pulverapparater, skum apparater,
co2 brannapparater samt brannslanger.

De forskjellige slokkemidlers slokkeegenskaper
og kontroll av brannutstyret.

Varsling over nød nr. 110,112 og 113. Hva en melding må inneholde, hva slags spm. en må være forberedt på.

Evakuering under nedsatt sikt, privathjem og industri møte med brannvesnet, gi dem riktig informasjon.

Praktisk slokking av mindre branner. i veske, propan og faste matrialer
Vi har også øvelser i å slokke brann i fettgryter etc.

Førstehjelp i en brannsituasjon, undersøkelse av pasienten. Elementær førstehjelp
ved sjokk, munn til munn metoden, utvendig hjertekompresjon, stopping av blødninger. Behandling av brannsår, transport av skadde, psykisk førstehjelp.
NB. dette er et praktisk kurs for industrien, hoteller etc.

Båtførerkurs

Jacmar as
Bredholtveien 92
3160 Stokke
e mail jacmar@jacmar.no
tlf. 33337161 eller 90089437
Hjemmeside jacmar.no

Intensivkurs; 2 x 7 timer + 1 time eksamen. Pris kr 1450.- + Eksamen 685.- + bok
Bok kan lånes på skolen.
De som melder på 5 eller fler er prisen Kr. 1200,- pr. elev + eksamen. bok kan
lånes på skolen.

NB. EKSAMEN KAN TAS NÅR SOM HELST, BEHØVER IKKE Å GÅ KURS.

Har du lest selv, kan du gå opp som privatist.
Kurs finpuss 4 timer før eksamen Kr. 950,- + eksamensavgift
En kan ringe og avtale en kveld bare kveldskurs.

Ta med mat, for vi har ingen påmelding
så vi vet aldri hvor mange som kommer.

Intensiv båtfører.
neste kurs

Intensiv båtførerkurs ( super )
1 dags kurs. kurs kl. 0900-1700 + 1 time eksamen.
2 elever da starter vi kurs.
pris 1250,-

BÅTFØRERKURS 4 TIMER KAN AVTALES HELE SOMMEREN 2020.

KURS AV TOTAL 6 TIMER STARTER ETTER AVTALE. MAIL ELLER TLF..
NESTE KURSDAG MED 3 TIMER + EKSAMEN AVTALES PÅ KURSDAGEN
KURSAVGIFT ER kR. 1250 + EKSAMEN KR. 685.

Båtførerprøven eksamen

Jacmar as
Bredholtveien 92
3160 Stokke

Mail jacmar@jacmar.no
Tlf. 33337161 eller 90089437
Hjemmeside jacmar.no

Avholder eksamen for båtførerprøven, bare ring for å avtale time.
Spørsmål ang. mistet sertifikat kan rettes til norsk test tlf. 78973500.

VHF kurs

Jacmar as
Bredholtveien 92
3160 Stokke
Mail jacmar@jacmar.no
Tlf. 33337161 eller 90089437
Hjemmeside jacmar.no

Vi arrangerer VHFkurs i Stokke (Vestfold) og har 2 alternativer:

1: Intensivkurs 2 x 3 timer + 1 time eksamen.
Pris kurs kr 1250.- + eksamen Telenor ca kr 695.- + bok
Bok kan lånes på skolen.

NYTT KURS STARTER

2: 1 DAGS KURS 7 timer.

Betaling før eksamen.

3: Husk et passbilde tas med
Mat for en dag tas med

4: 4 timers kurs noe egeninsats Kr. 1250 + eksamen.
På dette kurset kan en bare ringe om avtale.

FØRSTEHJELPKURS

Jacmar as
Bredholtveien 92
3160 Stokke

Mail jacmar@jacmar.no
Tlf. 33337161 eller 90089437
Hjemmeside jacmar.no

FØRSTEHJELPKURS VARIGHET CA 4 TIMER.

UNDERVISNINGSMATRIELL SOM BLIR BRUKT.
RØDE KORS GRUNNKURS I FØRSTEHJELP.

FØRSTEHJELP I EN NØDSITUASJON. UNDERSØKELSE OG BEDØMMELSE AV PASIENTEN.
ELEMENTÆR FØRSTEHJELP VED HJERTESTANS MUN TIL MUNN METODEN, UTVENDIG
HJERTEKOMPRESJON. INNVENDIGE SKADER VED KONTAKT MED ELEKTRISK STRØM.
STOPPING AV BLØDNINGER, BEHANDLING AV BRANNSÅR, TRANSPORT AV SKADDE, PSYKISK FØRSTEHJELP.

INFORMASJON SOM MÅ OPPLYSES VED RINGING AV NØDNR. 110 – 112 – 113.

PRIS KR.1180,- pr. elev.

Brannvern i hjemmet

Jacmar as
Bredholtveien 92
3160 Stokke

Mail jacmar@jacmar.no

Tlf. 33337161 eller 90089437

Hjemmeside jacmar.no

Dette er ikke noe fasit, det er mange måter å løse en oppgave på.
Det viktigste er muligens å tenke på de situasjonene som kan oppstå.

Her er noen betraktninger og stikkord.
Når er en brann farligst.
Utstyr som kan varsle en brann
Evakuering.
Varsle, bebore, brannvesen nr. 110, politi 112, ambulanse 113. dette er nr. du bør huske.

Slokking.
Du våkner at brannalarmen går, det er midt på natta, du vil antaglig befinne deg på
soverommet, derfor bør det utstyret du skal bruke også befinne seg der.

Utstyr som varsler, røykvarslere, optisk, ionisk, serikoblet er at alle røykvarslerene
vil gi alarm samtidig.
Plassering av røykvarsler har du bare en plasser i soverromsgangen, tenk deg
hvordan røyken går, min avstand fra vegger 0,5 mtr.
Evakuering. branntau, brannstige, utstyr for evakuering mør være så enkel som mulig.
tenk igjenom å prøv. Ting du bør huske på. Det kan være mørkt, snø og is evakueringen må foregå raskt. Evakuering av barn.
En måte å evakuere barn på er rett å slett å bruke tau, er det to barn to tau.
lår dem ned og og kast tauet etter. et barn på to år kan ikke løse opp knuten.
Skal en bruke tau for evakuering ved å klatre ned, kan en å lage noen knuter på tauet
slik at det er lettere å bremse med bena.

Husk når du varsler brannvesnet å si hvem som ringer, hva har hendt, hvor ringer du fra
Møte med brannvesnet informere, evnt savnede personer, hva har hendt.

Slokking hva slags slokkeutstyr.
Vannslange har mange fordeler, men husk hvor er slangen plasert? Vannforsyning,
brudd, lavt trykk spesielt om sommeren. Mye vanning.

Brannapparat pulver eller skum. Det er fordeler og ulemper med begge typene.

Pulverapparat abc pulver.
Fordeler. Lett å plasere der du ønsker. god slokkeefekt, kasteavstand 2-4 mtr.
kan brukes til å slokke de aller fleste type branner. Ta eks. pipebrann åpne luke i bunn
av pipa bare så du får slangen så hvit inn, gi korte støt med pulver, ring brannvesnet
så fort som mulig.

Ulemper, reduserer sikten, mye støv, kostbar opprensing, lett for gjentenning.

Skum
Fordeler Meget bra for slokking i tekstiler kan brukes mot brann i elektrisk ikke så lett
for gjentenning.

Ulemper
kan ikke brukes mot brann i fett, det er som vann direkte farlig, det blir en eksplosjon.

Det finnes skum som er beregnet for fett brann, det er spesial skum.
Bytte skum hvert 5 år på de fleste apparater.

Må presieres at dette er ikke noen oppskrift, må betraktes som mine
meninger for jacmar.

PLASERING AV BRANNAPPARATER I BOLIG.

BRANNAPPARATET BØR PLASSERES DER DET ER LETTEST Å FÅ TAK I NÅR EN BRANN
ER FARLIGST, OM NATTEN, SOVEROMMET ER ET BRA STED Å PLASSERE
BRANNAPPARATET.

Landbruk

Jacmar as
Bredholtveien 92
3160 Stokke
Mail jacmar@jacmar.no
Tlf. 33337161 eller 90089437
Hjemmeside jacmar.no

Kontroll og service av brannapparater. dokumentasjon for KSL ang. brann

Utleie mini traktor

Pris etter avtale.

Arbeide utføres

Små graveoppdrag med mini graver og minitraktor.

Brannøvelse for varme arbeider

Øvelse utføres Kr.460,- pr. elev.